KAIKEN KESKUS HAKEE TUOTTAJAHARJOITTELIJAA

Kaiken keskus on esittävän taiteen ryhmä, joka on perustettu vuonna 2015. Se jatkaa aiemmin Kadonnut kaupunki Oy:n ja Elämyspuiston nimillä tehtyä taiteellista työtä.
Ryhmän taiteelliset teot nousevat esittävistä taiteista, mutta ne pyrkivät haastamaan totunnaisia tapoja tehdä taidetta. Tällä hetkellä tämä tavoite ilmenee erityisesti luomalla moninaisempia yleisösuhteita, yhdistämällä taidetta ja tiedettä, miksaamalla taidetta ja uusia teknologioita sekä kehittämällä taiteellisesti haastavia peliratkaisuja.

Ryhmä on erikoistunut erityisesti immersiivisiin ja osallistaviin esityksiin. Erityisesti näistä kansainvälisesti nousussa olevista esitysmuodoista kiinnostuneelle tämä on harvinainen mahdollisuus työskennellä ja oppia kansainvälisesti verkottuneen suomalaisen pioneerin kanssa.

Teosten luonteesta johtuen useimmat tulevista projekteistamme ovat salaisia, mutta tämänhetkisistä teoksista näet tietoja muualla tällä sivustolla. Tällä hetkellä teemme mm. neljän eri maan itsenäisistä teatteriryhmistä koostuvaa yhteistyöteosta ’THE AI PARTY’. Teos on monimediainen esitys, jonka tavoitteena on koneälyn johtaman kansainvälisen puolueen luominen. Hankkeen julkistus tapahtui pe 1. 9. klo 22.30 osana Nykytaiteen museo Kiasman ja Helsingin Juhlaviikkojen tuottamaa Filosofian Yö -tapahtumaa.

Ryhmä tuottaa useita teoksia samanaikaisesti eikä sillä ole toistaiseksi pysyvää rahoitusta. Ryhmällä on rahoitusta eri projekteihin ja siten tilanteesta – sekä harjoittelijan kokemuksesta ja osaamisesta – riippuen harjoittelijalle pyritään maksamaan palkkaa. Mahdollisesta palkatusta harjoittelupaikasta keskustelemme suoraan kiinnostuneiden hakijoiden kanssa hakemusten pohjalta.

Toivomme hakijalta:
Kokemusta tuotantotyöstä esittävän taiteen alalla
Suomalaisen esittävän taiteen rahoituskentän tuntemusta
Hyvää suomen ja englannin kielen taitoa
Hyviä IT-taitoja (mukaan lukien sosiaalisen median käyttö tiedotuksessa ja markkinoinnissa)

Työkuvaan kuuluu:
Taloushallintoa
Sosiaalisen median käyttöä tiedotuksessa
Tuotantojen organisointia
Monet tuotantotehtävistä riippuvat kyseisestä tuotettavasta teoksesta, mutta teoksesta riippuen siihen saattaa kuulua mm. vaihtelevien esitystilojen organisointia, esitysten dokumentointia, tiedotusta ja markkinointia.

Ryhmä pyrkii toteuttamaan luovan tuottamisen periaatetta. Tällä tarkoitamme sitä, että ryhmä pyrkii aktiivisesti kehittämään uudenlaisia tuottamisen tapoja. Etsimme luovaa, itsenäistä ja aloitekykyistä tuottajaharjoittelijaa, joka on kiinnostunut käyttämään aiempaa tuotanto-osaamistaan luomaan uudenlaisia tuottamisen käytäntöjä. Kaikkea ei tarvitse osata – oleellista on kyky kommunikoida omat tarpeet muille työryhmän jäsenille ja halu oppia uutta uusien tilanteiden mukaan.

Ajankohta:

Etsimme harjoittelijaa jatkuvaan toimintaamme. Voit hakea harjoittelijaksi itse määrittelemällesi ajanjaksolle. Muotoile tällöin hakemukseesi mille ajalle haet paikkaa.

Mikäli olet kiinnostunut, lähetä CV sekä vapaamuotoinen lyhyt saatekirje osoitteeseen office@centerforeverything.com.

Yllämainitusta osoitteesta voit myös kysyä lisätietoja.

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :